nl
en
Over ons | Wat we doen

Wat we doen

“Er waren mensen met goede bedoelingen die plastic creëerden, fossiele brandstoffen gingen verbranden en een auto bedachten. Dit waren geen monsters; het waren uitvinders die in die tijd logisch leken, en nu is het tijd om dat te heroverwegen.” – Cyrill Gutsch, CEO van Parley for the Oceans.

EN DAT IS PRECIES WAT WE DOEN – Als onderdeel van het snelgroeiende wereldwijde Impact Hub-netwerk van impactondernemers en innovators met meer dan 24.500 leden in meer dan 100 steden wereldwijd met roots in Soweto en Londen, is het ons doel om een nieuwe economie te bouwen. Een economie die werkt voor iedereen, waar impact de norm is, gebaseerd op regeneratieve levenssystemen en niet extractief.

Beeld: Boonzaak. Boonzaak maakt tempeh van Hollandse bonen en andere lokale ingrediënten (zoals granen, noten & zeewier

HET WERK DAT WE DOEN.

Ons gepassioneerde ondernemersteam heeft al meer dan 4000 bedrijven geholpen om duurzamer te worden en meer impact te maken.
Beeld: Afriek

HOE WE HET DOEN:

Ons werk maakt gebruik van een ecosysteembenadering omdat de complexe problemen waar onze samenleving voor staat niet alleen kunnen worden opgelost. Ze vragen om samenwerking. Onze huidige 4 ecosystemen zijn gericht op de thema's: Voedsel, Circulariteit, Inclusie en Mode. We hebben deze impactgebieden geselecteerd op basis van relevantie binnen onze lokale/regionale context, bewezen innovatie door impactondernemers die actief zijn in onze gemeenschap, en hoe ze meerdere SDG's bevorderen. 

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN:

MKB’s, startups, grote organisaties door heel Nederland en daarbuiten.

ONTDEK ONZE ECOSYSTEMEN