nl
en
About us | Events | Circulair (ver)bouwen in Westfriesland

Circulair (ver)bouwen in Westfriesland

Ben jij aannemer, projectontwikkelaar, architect of gewoon bouwer? Dan is deze netwerkwerkbijeenkomst bedoeld voor jou. Hier worden kennis en ervaring gedeeld, en circulaire opdrachten uit de regio besproken. Het Dijklander Ziekenhuis en Woningcorporatie Het Grootslag vertellen over hun circulaire renovatieopgave, en hoe jij die kunt realiseren. Ben jij klaar voor de bouwvragen van morgen?

Thema

Een groot deel van de grondstoffenstromen in Westfriesland is gerelateerd aan bouwen en slopen. Hoe kunnen we die grondstoffen hoogwaardig opnieuw inzetten? Dat verkennen overheden, (keten)partners en kennisinstellingen uit de regio met elkaar. De vraag naar secundaire grondstoffen neemt toe. Maar hoe zorgen we voor een goede toelevering van bijvoorbeeld hout, staal en beton?

Tijdens deze bijeenkomst zoeken we met elkaar naar circulaire mogelijkheden. We leren van elkaar, en van de kennis en ervaring van grote regionale opdrachtgevers. Zo nemen we drempels weg, en komen vraag en aanbod samen.

Wanneer?

Provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland organiseren op 11 november samen met Impact Hub Amsterdam een netwerkbijeenkomst over het circulair renoveren van woningen en bedrijfspanden.

Locatie

Wilt u het event virtueel bijwonen? Kies dan voor het ticket Online bijwonen in de check-out. Daarnaast zijn er 40 reguliere tickets Live op locatie  beschikbaar om het event bij te wonen op locatie. Aanmelden kan tot 8 november en deelname is gratis.

Programma

14.30 Inloop (digitaal & fysiek)

15.00 Welkom door Chandar van der Zande, Provincie Noord-Holland & Barbara Harskamp, Circulair WF

15.10 Hans Kröger, directeur woningcorporatie Het Grootslag: Renovatievraag Woningcorporatie (case 1)

15.30 Gert Jan de Gier, Luijtgaarden: Circulair renoveren met dakpannen: De praktische aanpak van een dakpannenspecialist

15.45 Ilyes Machkor, coordinator Duurzaamheid Dijklander Ziekenhuis: Renovatievraag Dijklander Ziekenhuis (case 2)

16.05 Jimi Obdam, Vic Obdam Staalbouw BV: Waarom voor hergebruik kiezen.

16.15 Pauze met catering en ruimte voor netwerken en matchmaking

17.00 Afsluiting.

Waarom meedoen?

Veel bouwwerken lopen al vertraging op doordat grondstoffen niet op tijd geleverd kunnen worden. Om aan de grote bouw- en renovatievraag (energietransitie) te kunnen voldoen, is het nodig om in te spelen op een circulaire bedrijfsvoering. Netwerkbijeenkomsten zoals deze helpen bij het toekomstbestendig maken van je bedrijf en businessmodel. Tijdens deze meeting kun je in contact komen met de juiste marktpartijen, en ondersteuning krijgen bij het succesvol circulair (ver)bouwen.

Over de organisatoren

Provincie Noord-Holland – is een van de meest vooruitstrevende provincies op het gebied van circulair ondernemen. Door middel van verschillende programma’s, kennisbijeenkomsten en subsidies helpt ze ondernemers in de provincie met het ontwikkelen van een circulair businessmodel en bij het uitvoeren van circulaire projecten. Focussectoren zijn textiel, water en de bouw. Bekijk de ActieAgenda circulair  Provincie NH & Programma Investeringsgereed Innovatief MKB

Circulair Westfriesland – is een initiatief van zeven Westfriese gemeenten, Westfriese Bedrijven Groep, Omgevingsdienst NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Rabobank. Circulair Westfriesland stimuleert circulaire initiatieven en bundelt kennis en kunde van bedrijven, overheden en (kennis)organisaties in de regio. Door slim om te gaan met grondstoffen draagt de regio bij aan een duurzame en toekomstbestendige economie. Wij helpen ondernemers om de zorg voor het milieu te verbinden aan een gezonde bedrijfsvoering. Bekijk website.

Impact Hub – Impact Hub Amsterdam maakt deel uit van het snelgroeiende Impact Hub netwerk van impactondernemers en innovators met meer dan 16,500 leden in 100 steden over de wereld. Ons doel is om de transitie naar een nieuwe economie te versnellen; een inclusieve economie die voor iedereen werkt en waar impact de norm is. Ons gedreven team heeft al meer dan 4000 bedrijven geholpen om duurzamer te worden en meer impact te maken. Via onze ecosystemen kunnen startups, MKB’s en grote organisaties hun eerste stappen op weg naar duurzaamheid zetten, innovatieve oplossingen vinden en deelnemen aan trainingsprogramma’s om hun positieve impact te vergroten.

Stichting Circuleren – is opgericht door vier ondernemers uit verschillende sectoren uit de bouw, met als intrinsieke motivatie het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. De stichting heeft een beoogd ledenbestand samengesteld uit overheid, onderwijs en ondernemers. Het doel is samenwerken, het openstellen en delen van kennis en het realiseren van een versnelde invoering van de circulaire economie. Bekijk website.

Partners