nl
en
News | Closing the Loop creëert waarde uit afval

Closing the Loop zet afval om in waarde

Joost de Kluijver is al een lange tijd werkzaam in de mobiele telefonie sector. De telefoon is een icoon geworden van technologische vooruitgang, stelt hij. In zijn vorige bedrijf gaf hij door Europa afgedankte telefoons een tweede leven in ontwikkelende landen. Echter bleken deze telefoons na een paar jaar trouwe dienst, ook daar als afval te worden bestempeld. In zijn huidige bedrijf Closing the Loop, probeert Joost de cirkel rond te krijgen, via een duurzame business case.

Elektronisch afval is wereldwijd een groot probleem, mobiele telefoons zijn hier een groot onderdeel van. Wereldwijd worden er zo’n 2 miljard per jaar verkocht, waarvan maar 20% wordt gerecycled. In Europa kunnen we dit afval netjes recyclen, helaas is dit in veel ontwikkelingslanden (nog) niet mogelijk. Zo worden er in Afrika 250 miljoen telefoons per jaar geproduceerd, maar is er op het gehele continent nog geen duurzame recycle mogelijkheid. Closing the Loop verzamelt deze telefoons om ze in Europa te recyclen.

Een positieve benadering

Closing the Loop ziet voornamelijk de positieve kanten van het afvalprobleem. Zo stelt Joost de Kluijver dat we de circulaire ambitie die we als maatschappij hebben juist tastbaar en concreet kunnen maken door te voorkomen dat afgedankte telefoons op de vuilnisbelt terecht komen.  Om dit te bewerkstelligen zijn er inzamelingsnetwerken opgezet, vooralsnog in tien landen. Hiermee wordt er een bewustzijn gecreëerd dat dit afval kan en moet worden gerecycled. Volgens Joost zitten er namelijk enorme kansen in het (meer) circulair maken van de keten, het kan het juiste voorbeeld geven voor veel andere consumptiegoederen.

‘Het is geen afval als je het netjes omzet in de waarde die het heeft’
Joost de Kluijver

Drie soorten waardes

De ingezamelde afval telefoons worden omgezet in drie soorten waardes:

  1. Sociale waarde
    De telefoons worden ingezameld via bestaande, informele netwerken. Zoals reparatie winkeltjes, scholen of kerken in Afrikaanse landen. Closing the Loop leidt de lokale partners op en geeft ze een goed loon. Samen met lokale spelers bouwt Closing the Loop. Zodat iedereen betrokken blijft bij de keten, om zo te werken aan een oplossing.
  2. Grondstoffen
    Grondstoffen uit Afrikaanse mobiele telefoons zijn de meest duurzame grondstoffen die je kan vinden. Ze zijn schoon, conflict vrij, low in carbon, fair chain en sociaal. Closing the Loop wil de vraag naar deze grondstoffen laten groeien.
  3. Commerciële waarde.
    De inzameling van afval kan ingezet worden om consumptiegedrag van anderen te ‘compenseren’. De impacts die Closing the Loop maakt (afvalreductie en grondstofhergebruik), kunnen als als commerciële waarden voor klanten als Fairphone of T-mobile gebruikt. Hierdoor kan deze vorm van inclusieve circulariteit – afvalinzameling in ontwikkelende landen- ingezet worden voor een commercieel doel.

Wat kan je als consument zelf doen?

Op twee verschillende momenten kan je bijdragen aan een duurzame keten. Wanneer je een telefoon niet meer gebruikt, kan je in Nederland vrij gemakkelijk zorgen dat deze op de juiste manier een tweede leven krijgt. Milieu Centraal heeft in een artikel overzichtelijk gemaakt welke stappen je hiervoor kan ondernemen! Wanneer je een nieuwe mobiele telefoon koopt kan je eveneens een bewuste keuze maken. Tweeënzeventig procent van de consumenten heeft namelijk aangegeven dat ze graag producten zouden willen kopen die duurzaam zijn. Echter lijkt dit in de mobiele telefoon sector lastig, mede door het complexe productieproces. Toch maakt Closing the Loop een zeer belangrijke eerste stap. Een consument kan er nu namelijk voor kiezen een nieuwe telefoon te kopen, waarvoor een oude telefoon is gerecycled.

 

Wanneer veel mensen voor deze optie kiezen, werken we dus samen aan een oplossing. Consumentenwaardering leidt namelijk tot meer verkoop. Zo maak je door te stemmen met je portemonnee duidelijk welke veranderingen je wilt zien. Joost stelt dat de enige businessmodellen die functioneren businessmodellen zijn die ook impact bereiken. Volgens hem gaat business niet enkel om geld, maar om het leveren van een bijdrage.

Tekst door: Tanja Warning