nl
en
Nieuws | 5 manieren om circulariteit in te bedden in je creatieve startup

5 manieren om circulariteit in te bedden in je creatieve startup

Vandaag de dag zien we een groeiend aantal ontwerpers de verschuiving naar een circulaire economie omarmen. Voor velen begint dit met het opnieuw bedenken van producten en diensten op een manier die afval elimineert en een meer regeneratieve relatie met de natuur ondersteunt. Maar zoals sommigen van ons ontdekken, zijn het hebben van een goed idee en het omzetten ervan in echte en blijvende impact twee heel verschillende dingen. Wat zouden creatievelingen kunnen doen om hun circulaire ontwerp om te zetten in een bloeiende onderneming?
Vorige week stelden we deze vraag aan Manon Klein, directeur van Impact Hub Amsterdam. Als onderdeel van het wereldwijde Impact Hub netwerk-met meer dan 24.000 leden in meer dan 100 steden- heeft Impact Hub Amsterdam duizenden changemakers en innovators geholpen bij het starten en opschalen van hun duurzame onderneming. Daarin is circulariteit een belangrijk onderwerp. ‘Wij vinden dat alle nieuwe bedrijven vanaf het begin een circulair perspectief moeten hebben,’ legt Manon uit, die ook het ontwikkelingsprogramma voor de winnaars van onze No Waste Challenge heeft helpen co-creëren. Hieronder deelt ze een aantal waardevolle inzichten over hoe je ervoor kunt zorgen dat je ontwerp zowel toekomstbestendig als investeringsklaar is.

1. CONTROLEER DE 'R-LADDER

Als het gaat om het sluiten van de kringloop, is een van de meest voorkomende fouten die mensen maken het gelijkstellen van circulariteit aan recycling. Daarom is Manon’s eerste tip om te bedenken welke andere benaderingen mogelijk meer impact hebben. ‘Het recyclen van materialen is niet per se een duurzame oplossing,’ zegt ze. ‘Recycling kan erg energie-intensief zijn, terwijl hergebruik effectiever kan zijn. Vaak worden materialen ook hergebruikt op een manier die ze niet opnieuw recyclebaar maakt.

Om te voorkomen dat je meer kwaad dan goed doet, adviseert Manon ontwerpers om de ‘R-ladder‘ als referentie te gebruiken. Dit diagram kan worden gebruikt om strategieën richting een circulaire economie te rangschikken en te prioriteren. Over het algemeen vereisen strategieën hoger op de ladder (zoals die voor heroverweging, hergebruik en reparatie) minder middelen, en zijn daarom op de lange termijn duurzamer. Als je aan je oplossing werkt, controleer deze dan vaak, controleer deze vroegtijdig en zoals Manon zegt: “Streef naar de ‘hoogste R’ op de ladder.

2. BRENG JE WAARDEKETEN IN KAART

Vervolgens is het tijd om wat systeemdenken toe te voegen aan de mix, en de ins en outs te leren kennen van de waardeketen waarin je actief bent. ‘Het is bijna onmogelijk voor een bedrijf om circulair te zijn in zijn eentje, als een eiland,’ zegt Manon. ‘Je moet samenwerken met anderen in de waardeketen, voor de materialen, voor de distributie of opvang, voor de financiën, voor het navigeren door regelgeving, enzovoort.’ Door al deze belanghebbenden vanaf het begin te betrekken, kun je meer kansen herkennen en je impact maximaliseren. Het zal ook helpen om de verandering voor anderen in je sector te versnellen.

‘Het is bijna onmogelijk voor een bedrijf om circulair te zijn in zijn eentje, als een eiland.
Je moet samenwerken met anderen.’

3. OVERWEEG EIGENAARSCHAP

Dit is een ander aspect van circulair ondernemen dat soms over het hoofd wordt gezien. Manon legt uit: ‘Eigendom heeft hier niet alleen betrekking op de IP, of het eigendom van een bedrijf, maar ook op het eigendom van materialen en producten. Als je bijvoorbeeld afvalstromen gebruikt die afkomstig zijn van bedrijven of huishoudens; wie is dan eigenaar van dit afvalmateriaal? Kun je altijd over deze afvalstromen beschikken, ook in de toekomst? Wat zijn de regels over het gebruik ervan? De antwoorden op deze vragen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat je oplossing niet alleen schaalbaar is, maar ook veerkrachtig.

Natuurlijk is eigendom ook interessant om te onderzoeken als een leerstuk van de deeleconomie. Manon wil innovators er hier aan herinneren dat toegang niet alleen een ontwerpkwestie is, maar ook een financiële en juridische. ‘Als je bijvoorbeeld kiest voor een leasemodel voor je circulaire business, heeft dat effecten op je balans, omdat je eigenaar blijft van de producten. Ook kan dit juridische gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor veiligheid of onderhoud.

4. KIES HET JUISTE BUSINESSMODEL

Zodra je je circulaire product of dienst hebt ontworpen, is het belangrijk om na te denken over het businessmodel dat je gaat testen en implementeren. Onthoud dat in een circulaire economie groei gekoppeld is aan het creëren van waarde, en niet aan het verbruik van hulpbronnen. Manon stelt voor om vragen te stellen als: ‘Hoe ga je inkomsten genereren? Wie zijn je klanten? Wie profiteert van je oplossing (bijvoorbeeld doordat je kosten voor afvalverwerking vermijdt)? Hoe ga je het product of de materialen die je gebruikt terugwinnen?

Hier zijn vijf bedrijfsmodellen voor een circulaire economie (uit OESO 2018) om je op weg te helpen:

  • Circulaire toeleveringsmodellen vervangen traditionele materiaalinputs die afkomstig zijn van nieuwe grondstoffen door biogebaseerde, hernieuwbare of teruggewonnen materialen, waardoor de vraag naar de winning van nieuwe grondstoffen op de lange termijn afneemt.
  • Modellen voor terugwinning van hulpbronnen recyclen afval tot secundaire grondstoffen, waardoor afval uiteindelijk niet hoeft te worden verwijderd, maar ook de winning en verwerking van nieuwe natuurlijke hulpbronnen wordt vervangen.
  • Modellen voor verlenging van de levensduur van producten verlengen de gebruiksduur van bestaande producten, vertragen de stroom van samenstellende materialen door de economie, en verminderen de snelheid waarmee hulpbronnen worden ontgonnen en afval wordt geproduceerd.
  • Delende modellen vergemakkelijken het delen van onderbenutte producten, en kunnen daardoor de vraag naar nieuwe producten en de daarin verwerkte grondstoffen verminderen.
  • Systeemmodellen voor productdiensten, waarbij diensten in plaats van producten op de markt worden gebracht, verbeteren de prikkels voor groen productontwerp en efficiënter productgebruik, en bevorderen zo een spaarzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

5. VIND HET WIEL NIET OPNIEUW UIT.

De laatste tip van Manon is een reminder om je ego bij de deur te laten. De circulaire economie zal niet door één, maar door velen worden gebouwd. ‘Je hebt misschien een geweldig idee, een prachtig ontwerp, een ondernemende oplossing – maar vergeet niet om je heen te kijken voor informatie uit de sector en van andere bedrijven. Succesvol of mislukt, van beide kun je leren.’ Ondersteunende ecosystemen zoals Impact Hub Amsterdam kunnen je een schat aan middelen bieden, en alle hulp die je nodig hebt om je startup investeringsklaar te maken. Manon merkt op dat hun eerste acceleratorprogramma over het onderwerp circulariteit bijna tien jaar geleden plaatsvond, in 2013. ‘Enkele mooie voorbeelden van bedrijven waar we in het verleden mee hebben samengewerkt zijn Closing the Loop, MudJeans, FairPhone en Sustainer Homes. Ik denk dat zij leiders zijn in hun sector en laten zien wat er mogelijk is. Andere nuttige bronnen van over de hele wereld zijn de Ellen MacArthur Foundation, Metabolic, Circle Economy, ACEN, PACE, en Groene Brein. Op plekken als deze kun je sectorrapporten vinden, kun je lokale circulaire bedrijfsnetwerken vinden of voorbeelden van vergelijkbare bedrijven. ‘Zo kun je een sprong voorwaarts maken, en niet opnieuw het wiel uitvinden’, zegt Manon.

‘Vergeet niet om je heen te kijken voor informatie uit de sector en van andere bedrijven. Succesvol of mislukt, van beide kun je leren.’

LESSEN UIT DE NO WASTE CHALLENGE

De afgelopen zes maanden heeft Manon deze tips in de praktijk gebracht samen met de 16 winnaars van de No Waste Challenge, een wereldwijde wedstrijd op initiatief van What Design Can Do en de IKEA Foundation. Onder de teams die deelnamen aan het ontwikkelingsprogramma bevinden zich ontwerpers en ondernemers uit 9 verschillende landen, met verschillende achtergronden en ambities. Het programma was erop gericht hen te ondersteunen met de vaardigheden die ze nodig hebben om van hun projecten een succes te maken – van het opbouwen van een toeleveringsketen tot netwerken en marketing. Op 10 februari jl. hebben de winnaars hun vorderingen gepresenteerd tijdens de No Waste Challenge Demo Day.