nl
en
Nieuws | SDG meetup: Inclusie

SDG meetup: Inclusie

De 11e editie van onze maandelijkse SDG Meetup, die we ontwikkelden in samenwerking met SDG House en C-Change, richtte zich op het onderwerp inclusie en drie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die nauw met dit onderwerp verbonden zijn.

De missie van Impact Hub is het ondersteunen van ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ons inclusiewerk brengt onze missie een stap verder – om ervoor te zorgen dat deze oplossingen een positieve impact hebben voor iedereen. In ons inclusie-ecosysteem zijn verschillende gerelateerde onderwerpen onderdeel van het gesprek, zoals immigratie, (nieuwkomers)integratie, discriminatie, LGBTQ+ rechten, gendergelijkheid, handicaps, en armoede.

In deze speciale SDG Meetup verkenden we inclusie vanuit hetzelfde meervoudige perspectief, door de bril van SDG 5: Gendergelijkheid, SDG 10: Ongelijkheid verminderen en SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen. Lees verder om te ontdekken hoe Klabu, WelcomeApp en Meer Vrouwen in de Politiek bijdragen aan het bereiken van één of meer van deze SDGs.

KLABU | Bouwt sportclubs in vluchtelingennederzettingen KLABU legt sportvelden aan en bouwt clubhuizen, die zij bevoorraadt met alle uitrusting en kleding die nodig is voor de meest populaire lokale sporten en spelen. Om de clubs te runnen, heeft de stichting een innovatief bibliotheeksysteem ontwikkeld: lokale managers verhuren sportuitrusting en spellen tegen betaalbare tarieven en gebruiken de inkomsten voor reparaties en toernooien.  

Oprichter Jan van Hövell begon met te delen hoe hij in 2017 de Impact Hub binnenstapte met een idee om de wereld te veranderen. Tijdens onze Business Model Challenge, die hij won, verfijnde Jan zijn idee tot een stichting met een businessmodel: het verkopen van duurzame, hoogwaardige sportkleding om sportclubs op te bouwen in vluchtelingenkampen en nederzettingen.

Jan was geïnspireerd om sport in te zetten voor inclusie nadat hij tijdens zijn UNHCR-stage in Oeganda een band had gekregen met vluchtelingen door te voetballen. Een ander belangrijk moment was de impact die het historische Olympische team van vluchtelingen in Rio 2016 had op de vluchtelingengemeenschap. Na een carrière in de rechten besloot Jan zich te richten op zijn passie voor sport als middel om mensen samen te brengen.

Kalobeyei Spirit, de eerste KLABU (‘club’ in Swahili) is gevestigd in de nederzetting Kalobeyei in het noorden van Kenia. 80% van de vluchtelingen die daar wonen zijn jonger dan 18 jaar en hebben moeilijk toegang tot onderwijs en werk. Om te voorkomen dat frustratie toeslaat en potentieel wordt verspild, geeft KLABU jongeren een uitlaatklep voor hun talent en brengt het vluchtelingen en lokale bevolking samen.

De grote ambitie van KLABU is om het clubmodel uit te breiden tot buiten de nederzettingen van vluchtelingen, naar grote steden, sloppenwijken en favela’s en zo bij te dragen aan “de sociale, politieke en economische inclusie van iedereen” (doelstelling 2 van SDG 10). In de tussentijd draagt de stichting bij aan het verminderen van ongelijkheid door een simpele aanpak: voetbalteams in Nederland en Kenia dragen dezelfde sportkleding en vertellen hetzelfde verhaal van verbinding en vriendschap.

WELCOME APP | WORDT HET FACEBOOK VAN DE INTEGRATIE VAN NIEUWKOMERS

Julius Weisse, de oprichter van Welcome App, kwam ook in aanraking met de vluchtelingenproblematiek via voetbal tijdens een stage in 2015. Toen er steeds meer nieuwkomers aankwamen op de Europese kusten, ging Julius met zijn familie naar het Griekse eiland Lesbos om te helpen. Aangemoedigd en geïnspireerd door deze levensveranderende ervaring, kwam Julius terug naar Nederland om zich te richten op de integratie van nieuwkomers. Hij vond een noodopvang waar 275 Syrische gezinnen woonden en ontdekte dat het Nederlandse systeem met nieuwkomers werkt volgens een verouderd model.

In dit oude model ligt de verantwoordelijkheid voor de integratie alleen bij de vluchtelingen: nieuwkomers moeten de taal leren, de cultuur begrijpen, examens afleggen, enzovoort. Julius begon zich af te vragen: "Maar wat is de verantwoordelijkheid van lokale organisaties en bedrijven? Hij besloot daar verandering in te brengen door nieuwkomers zich thuis te laten voelen via WelcomeApp, een interactief online platform dat locals en nieuwkomers stimuleert om sociaal en professioneel met elkaar in contact te komen, zowel online als offline.

Welcome App heeft een dubbele focus. In termen van impact op het individu, heeft het platform als doel om nieuwkomers mondiger te maken en hen toegang te geven tot een groter netwerk en tot kansen op werk. Op het gebied van systemische verandering werkt Welcome App samen met Open Embassy om beleid te veranderen zodat het daadwerkelijk aansluit bij de behoeften en uitdagingen van vluchtelingen. Om de beleidsontwikkeling te ondersteunen, krijgt de app een tolkfunctie voor nieuwkomers die (nog) niet in het Nederlands of Engels kunnen communiceren.

Met 4.000 lokale bewoners en nieuwkomers die momenteel gebruik maken van het platform en een groeiend aantal bedrijven die zich ook aansluiten, wil Welcome App dit momentum gaande houden. Toekomstplannen omvatten het aantrekken van meer organisaties die hun integratie-initiatieven, programma's en evenementen willen promoten, zoals Refugee Talent Hub. In de woorden van Julius, het uiteindelijke doel is om Welcome App te maken tot "de Facebook voor integratie in Europa".

CO-CREATIE SESSIE MET MEER VROUWEN IN DE POLITIEK

Zoals gebruikelijk in onze SDG Meetups sloten we de avond af met een co-creatie sessie, waarvoor we speciale gast en Meer Vrouwen in de Politiek (MVP) oprichter Marie-Anne van Reijen verwelkomden. MVP organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten, introductiecursussen over politiek, en workshops over onderhandelen en debatteren. Ook biedt MVP coaching en begeleiding aan vrouwen die politiek actief willen worden en helpt hen bij het maken van een realistisch plan om hun doelen te bereiken, en geeft hen het vertrouwen om onderwerpen op de politieke agenda te zetten.

De reden waarom MVP dit werk doet, is dat, wil er sprake zijn van echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen, vrouwen 50% van de politici op alle bestuursniveaus moeten uitmaken; gelijke vertegenwoordiging in de politiek zal ertoe bijdragen dat vrouwen invloed kunnen uitoefenen op alle beleidsterreinen en bestuursniveaus, variërend van een gemeenteraad tot de EU-Commissie.

Marie-Anne stelde de volgende vraag aan het publiek: Wat moet MVP zijn in de EU-uitbreidingsstrategie van de Politiek? Aangezien er in geen enkel land in de EU een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen is in de nationale regeringen, zou de aanpak van Meer Vrouwen in heel Europa vruchten kunnen afwerpen. Het publiek ging in kleinere groepen uiteen voor een brainstorm over de potentiële bouwstenen van de EU-uitbreidingsstrategie en behandelde onderwerpen als communicatie, strategische partnerschappen en fondsenwerving.

Wat strategische partnerschappen betreft, stelden de aanwezigen voor om gevestigde vrouwelijke politici en CEO’s in te schakelen om als rolmodel te dienen voor vrouwen die de politiek in willen. Andere waardevolle partners zouden lokale initiatieven kunnen zijn die zich richten op de rechten en de vooruitgang van vrouwen. Ondertussen liepen de ideeën voor fondsenwerving uiteen van crowdfunding en het vragen aan merken om producten weg te geven aan individuen die doneren tot het aanmoedigen van burgers om – waar van toepassing – een percentage van hun inkomen aan MVP te besteden.

Marie-Anne was blij met de doordachte bijdragen van het publiek en werkt aan een samenvatting van de adviezen die zij heeft ontvangen. Blijf op de hoogte!