nl
en
Nieuws | SDG Meetup | Gendergelijkheid

SDG Meetup | Gendergelijkheid

Voor de vierde editie van onze SDG Meetup serie, georganiseerd met C-Change en SDG House, onderzochten we SDG 5: Gendergelijkheid, die als doel heeft om alle vrouwen en meisjes over de hele wereld mondiger te maken. Hoewel er vooruitgang is geboekt in het verminderen van discriminatie van vrouwen en meisjes, blijft genderongelijkheid vrouwen tegenhouden en beroven van basisrechten en -kansen. We nodigden SheDecides, Equileap en She Matters uit om te delen hoe zij werken aan SDG 5 en wat zij onderweg hebben geleerd!

SHEDECIDES | VERANDERING STIMULEREN VIA EEN WERELDWIJDE POLITIEKE BEWEGING

She Decides is opgericht als een dringende reactie op de herinvoering en dramatische uitbreiding van de Global Gag Rule – ook bekend als de Mexico City Policy – door de Amerikaanse president Donald Trump in januari 2017. Het is een politieke beweging om de inbreuk op het recht van vrouwen om over hun lichaam te beslissen tegen te gaan – waar dat ook gebeurt.

Rebekka van Roemburg, co-lead van de SheDecides ondersteuningseenheid in Londen, pakte gendergelijkheid uit in toegankelijke termen: als een “no brainer, want als je de helft van de bevolking belemmert om zich volledig te ontwikkelen en haar potentieel te realiseren, belemmer je de ontwikkeling van iedereen”. Rebekka benadrukte dat niet alle vrouwen in dezelfde mate benadeeld zijn, wat belangrijk is om rekening mee te houden bij het ontwikkelen van – en communiceren over – verschillende initiatieven en beleidsmaatregelen met betrekking tot SDG #5. Vrouwen met een handicap, migrantenwerkers, LGBTQ-vrouwen en ouderen worden doorgaans met grotere obstakels geconfronteerd dan andere vrouwen.

Equileap

Equileap is een sociale onderneming die de vooruitgang naar gendergelijkheid op de werkvloer wil versnellen, door gebruik te maken van de kracht van investeringen, subsidies en kennis. De winst van de organisatie, die gevestigd is in Amsterdam en Londen, wordt gebruikt om vrouwen te ondersteunen via sociale impactprojecten die de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid aanpakken.

Heather Larson, Research Analyst bij Equileap, pleitte voor de rol van onderwijs en investeringen in het creëren van meer rechtvaardige werkplekken. Door middel van rapportage en benchmarking kan Equileap de prestaties van gendergelijkheidsindicatoren in bedrijven uit verschillende sectoren of binnen dezelfde bedrijfstak vergelijken. Dit kan besluitvormers een duidelijkere blauwdruk bieden om de ontwikkeling van meer gendergebalanceerde bedrijven mogelijk te maken.

Gelijkheid op de werkplek versnellen

SHE MATTERS | ONDERSTEUNING VAN NIEUWKOMERS DIE DE ARBEIDSMARKT BETREDEN

She Matters is een sociale onderneming en een wervingsbureau dat vrouwelijke nieuwkomers de mogelijkheid biedt de arbeidsmarkt te betreden, evenals lokale werkgevers die op zoek zijn naar getalenteerde en geschoolde werknemers. Het biedt vrouwelijke nieuwkomers de steun die ze nodig hebben om sociaal en economisch kapitaal op te bouwen, hun zelfvertrouwen te vergroten en thuis-, gemeenschaps- en bedrijfsleiders te worden.

Oprichtster Christina Moreno maakte het publiek erop attent dat slechts een klein deel van de nieuwkomers in staat is om voltijds werk te vinden, zelfs jaren na aankomst in Nederland. Dit is een actuele en urgente kwestie vanwege de toename van het aantal vrouwen en kinderen dat het land binnenkomt; dit volgt op een eerste golf van overwegend mannelijke nieuwkomers.

NIEUWE INZICHTEN EN IDEEËN OM SDG 5 TE BEREIKEN

Voor de innovatiesessie die elke SDG Meetup afsluit, ging het publiek in groepen uiteen om te werken aan hun eigen SDG 5 oplossingen en ideeën. De sessie van deze editie maakte duidelijk hoe complex en geworteld in sterk gekoesterde sociale normen de genderproblematiek nog steeds is. De rode draad van veel van de ideeën die door de deelnemers werden gedeeld? Er moet hard gewerkt worden om het gesprek over gendergelijkheid levendig, meelevend en inclusief te houden. En we kunnen allemaal bijdragen aan het debat door gewoon open, respectvolle gesprekken te voeren met familieleden, vrienden en collega’s.

Meer over onze SDG Meetup serie
Onze maandelijkse SDG Meetups zijn een samenwerking met SDG House en C-Change. Voor elke Meetup richten we ons op één Sustainable Development Goal (SDG) en nodigen we ondernemers, innovators en kennispartners uit om lessen te delen over het werken aan dat specifieke doel.

More about our SDG Meetup series
Our monthly SDG Meetups are a collaboration with SDG House and C-Change. For each Meetup, we focus on one Sustainable Development Goal (SDG) and invite entrepreneurs, innovators and knowledge partners to share lessons learned from working toward that specific goal.