nl
en

Inclusief en sociaal ondernemerschap

LIAISE, Linking Incubation Actors for Inclusive and Social Entrepreneurship, heeft tot doel een paradigmaverschuiving in het Europese incubatie-ecosysteem teweeg te brengen naar een meer inclusieve en impactgerichte benadering van innovatief ondernemerschap.

Het doel is om een ecosysteemverandering te versnellen door sociale en ondervertegenwoordigde ondernemers te voorzien van geavanceerde bedrijfsondersteunende diensten, incubatieprogramma’s en netwerken die deze ondernemers toelaten om nieuwe en duurzame bedrijven te ontwikkelen.

PRAKTIJKGEMEENSCHAPPEN

Met de wens om de samenwerking en kennisdeling op het gebied van inclusief ondernemerschap te vergroten, past LIAISE een benadering van wederzijds leren toe. Deze aanpak zal worden gestimuleerd door Communities of Practice (CoP) die onderzoek zullen doen naar de beste werkwijzen en gezamenlijk nieuwe manieren zullen ontwerpen via drie benaderingen:

01. Als een onderzoekscentrum om beste werkwijzen te verzamelen.

02. Als een waarnemingscentrum om programma’s voor inclusief ondernemerschap te monitoren.

03. Als een denklaboratorium om de beleidsdimensie te verkennen.

Het LIAISE-project werkt met een thematische CoP die zich richt op het vaststellen van de behoeften van 5 verschillende groepen: Vrouwen, migranten/vluchtelingen, mensen met een handicap, jongeren (18-29) en senioren (65+).

VROUWEN COP

Impact Hub Amsterdam is betrokken bij de Women CoP, door best practices en activiteiten op te nemen in incubatieprogramma’s om een genderinclusief ondersteuningsprogramma voor ondernemers te leveren en de algehele zichtbaarheid, geloofwaardigheid en vertegenwoordiging van vrouwelijke ondernemers te vergroten. Daarnaast werken we aan het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke ondernemers door een serie interviews op sociale platforms.

PARTNERS EN AANPAK

LIAISE wordt gefinancierd door het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) op initiatief van het Impact Hub-netwerk, het European Business and Innovation Centre Network (EBN) en de European Venture Philanthropy Association (EVPA). Samen met deze projectpartners willen we de Better Incubation Toolkit creëren, een veelzijdige kit voor de verdere verspreiding van het capaciteitsopbouwproces binnen de sector.

IMPACT HUB & INCLUSIVITEIT

De laatste updates, evenementen en publicaties van ons inclusiviteitsecosysteem vind je HIER >