nl
en
Onze diensten | Startup programma’s | Cartier Women’s Initiative Awards 2022/2023

Cartier Women's Initiative Awards

Sinds 2006 streeft Cartier, in samenwerking met INSEAD Business School, ernaar om verandering teweeg te brengen door vrouwelijke impactondernemers mondiger te maken. De missie van het Cartier Women’s Initiative is om deze vrouwen in het zonnetje te zetten en hen te voorzien van de nodige financiële, sociale en personele steun om hun bedrijf te laten groeien en hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Je kunt je tot 30 juni hier aanmelden voor een van de drie prijzen: Regional Award, Technology Pioneer Award, Diversity, Equity & Inclusion Award.

3 AWARDS

De editie van 2023 van het Cartier Women’s Initiative biedt 3 awards:

De Regional Award is gewijd aan door vrouwen gerunde impact-gedreven bedrijven en impact-gedreven bedrijven van vrouwen uit de Benelux en Scandinavië. De Science & Technology Pioneer Award is speciaal gewijd aan vrouwelijke impactondernemers die vooroplopen in wetenschappelijke en technologische innovatie. De Diversity, Equity and Inclusion Award moedigt ondernemers aan om oplossingen te bedenken die de kloof dichten tussen toegang, resultaat of kansen voor gemeenschappen die ondervertegenwoordigd zijn of te weinig kansen krijgen. Ondernemers uit alle sectoren en regio’s worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen, en deze prijs staat open voor alle geslachten.

WAAROM SOLLICITEREN?

Dit programma kent elk jaar meer dan 1 miljoen dollar toe aan vrouwelijke impactondernemers wereldwijd.

US$ 100.000 subsidie – voor elke eerste laureaat

US$ 60,000 – voor elke tweede laureaat

US$ 30,000 – voor elke derde laureaat

 

Het beurzenprogramma wil elke beursstudent de nodige vaardigheden bijbrengen om hun bedrijf te laten groeien en hun leiderschapscapaciteit op te bouwen door een beroep te doen op de ervaring en expertise van academici, praktijkmensen, experts uit de sector en ondernemers, en door peer learning mogelijk te maken.

 • Een op maat gemaakt plan voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal met de nadruk op vier gebieden waarop impactondernemers doorgaans de meeste ondersteuning nodig hebben: financiën, impactmeting, performance communicatie en mentorschapsprogramma
 • Impact ondernemerschap of executive education programma door INSEAD met online sessies, peer coaching-sessies en impactondernemerschap-programma door INSEAD
 • 1:1 leiderschapscoachingsessies met een zeer ervaren en gecertificeerde coach.

Het programma wil de sociale impact van de fellows in de kijker zetten en een brug slaan tussen vrouwelijke impactondernemers en hun achterban.

 • Internationale exposure & zichtbaarheid in de media
 • Toegang tot een online & offline community van 500+ experts en peers

WIE MOET ZICH AANMELDEN?

 • Voor de Regional Award worden ondernemers uit alle sectoren en regio’s aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. Wij raden aanvragers uit de Benelux en Scandinavië aan zich in te schrijven voor de regio ‘Europa’.
 • Het bedrijf moet een winstgevend bedrijf zijn dat minstens 1 jaar inkomsten heeft gegenereerd.
 • Het bedrijf mag niet meer dan US$ 2 miljoen aan verwaterende financiering hebben opgehaald.
 • Het bedrijf moet zich in de beginfase van zijn groei bevinden (tussen 1 en 5 jaar van vergunde/geregistreerde activiteiten).
 • Het bedrijf moet voldoen aan tenminste één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s).
 • Een vrouw moet de belangrijkste leidinggevende functie vervullen. Bijvoorbeeld als CEO, algemeen directeur of directeur van het bedrijf.
 • De oprichtster moet een vrouw zijn en zij moet de grootste aandeelhouder van de oprichtersaandelen in het bedrijf zijn of een aandeel bezitten dat ten minste gelijk is aan dat van haar medeoprichtster(s).
 • De kandidaat moet zich ertoe verbinden 4 tot 6 uur per week virtueel te werken tijdens de duur van het fellowshipprogramma en 1 week voorbereidende opleiding in persoon bij te wonen.
 • Het programma staat open voor vrouwen uit alle landen en industriesectoren.

  Meld je hier aan voor de Regional Award.

 • Het bedrijf moet gebaseerd zijn op de ontwikkeling van een nieuwe technologie, een complex engineeringproces of een wetenschappelijke ontdekking
 • Het bedrijf moet winstgevend zijn
 • Het bedrijf moet zich in de beginfase van zijn ontwikkeling of groei bevinden en mag zijn eindproduct/dienst nog niet langer dan 5 jaar op de markt hebben gebracht
 • Het bedrijf moet aantonen dat het een sterke positieve impact kan hebben in zijn sector en het moet voldoen aan een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties
 • De aanvrager moet een vrouw zijn en zij moet een van de belangrijkste leidinggevende functies vervullen, bijvoorbeeld als CEO, algemeen directeur of directeur van het bedrijf
 • De oprichtster moet een vrouw zijn en zij moet de grootste aandeelhouder van de oprichtersaandelen in het bedrijf zijn of een aandeel bezitten dat ten minste gelijk is aan dat van haar medeoprichtster(s).
 • Het bedrijf moet op het moment van de aanvraag in handen zijn van de oprichters en teamleden
 • De kandidaat moet zich ertoe verbinden 4 tot 6 uur per week virtueel te werken tijdens de duur van het beurzenprogramma en één week voorbereidende opleiding in persoon bij te wonen.

 Meld je hier aan voor de Science & Technology Pioneer Award.

 • Voor deze inclusieve award wordt iedereen uitgenodigd zich in te schrijven, ongeacht zijn of haar genderidentiteit of -expressie
 • Het bedrijf moet aantonen dat zijn belangrijkste doel is om te werken aan het dichten van gaten in toegang, resultaat of kansen voor onderbediende of ondervertegenwoordigde gemeenschappen
 • Het bedrijf moet een winstgevend bedrijf zijn dat minstens één jaar inkomsten heeft gegenereerd.
 • Het bedrijf moet al minstens een jaar inkomsten genereren uit de verkoop van zijn producten
 • Het bedrijf mag niet meer dan 2 miljoen US$ aan verwaterende financiering hebben opgehaald.
 • De aanvrager moet een van de belangrijkste leidinggevende posities bekleden
 • Het bedrijf moet op het moment van de aanvraag in handen zijn van de oprichters en teamleden
 • Het bedrijf moet zich in de beginfase van zijn groei bevinden (tussen 1 en 5 jaar van vergunde/geregistreerde activiteiten).
 • De kandidaat moet zich ertoe verbinden 4 tot 6 uur per week virtueel te werken tijdens de duur van het fellowshipprogramma en één week voorbereidende opleiding in persoon bij te wonen.

 Meld je hier aan voor de Diversity, Equity & Inclusion Award.