nl
en
Nieuws | CIC | De kracht van circulaire startups: beleidsondersteuning bij het creëren van banen in toekomstgerichte steden

De kracht van circulaire startups: beleidsondersteuning bij het creëren van banen in toekomstgerichte steden

Nieuwe publicatie van het Circular Innovation Collective (CIC) – Het is essentieel dat steden de circulaire economie omarmen als onderdeel van de duurzaamheidstransformaties die nodig zijn om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. Steden zijn verantwoordelijk voor 70% van het materiaalgebruik in de wereld. En naarmate de wereldbevolking groeit en steden zich uitbreiden, wordt de impact hiervan nog groter. De overgang naar circulariteit is niet alleen essentieel vanuit milieuoogpunt, maar biedt ook aanzienlijke kansen voor economische groei en het creëren van diverse banen. Circulaire startups spelen een cruciale rol in het versnellen van deze overgang. Ze hebben daarbij alleen wel gerichte (beleids)ondersteuning nodig om veel voorkomende obstakels te overwinnen en hun volledige potentieel te benutten.

Circulariteit stimuleren in Europa

Europese steden lopen momenteel voorop met hun circulaire ambities  , met de stad Amsterdam als koploper.

In de Circulariteitsagenda 2025 en Uitvoeringsagenda van de stad wordt het streven omschreven om in 2050 volledig circulair te zijn. Deze plannen geven een aanzienlijke impuls aan de lokale economie. Hierdoor worden namelijk naar verwachting 3.000 extra fulltime circulaire banen gecreëerd in 2025; en nog eens 8.500 en 19.500 extra banen in respectievelijk 2030 en 2050.

Ondanks de belangrijke ambities van de stad, wordt momenteel slechts 6,5% van de Amsterdamse werkgelegenheid als circulair beschouwd. Deze kloof onderstreept de dringende behoefte aan actie om de doelen van de stad te bereiken, en een volledige en tijdige overgang naar circulariteit te realiseren.

Het Circular Innovation Collective (CIC) is een samenwerkingsverband van impactgedreven organisaties: Metabolic, Impact Hub Amsterdam en Bankers without Boundaries en heeft als doel om Europese steden en regio’s te helpen bij het realiseren van hun circulariteitsambities. Vanuit het CIC valt ons niet alleen de cruciale rol op die circulaire startups spelen in het aanjagen van deze transitie, maar ook de interessante mogelijkheden die hieruit voortvloeien als het gaat om de arbeidsmarkt en het creëren van banen in het bijzonder.

Daarnaast zien we ook dat circulaire startups het traditionele bedrijfsleven uitdagen met hun innovatieve oplossingen. Deze oplossingen laten namelijk duidelijk zien welke routes naar circulaire ketens allemaal mogelijk zijn. Het potentieel van circulaire startups wordt alleen vaak belemmerd door een reeks uitdagingen en obstakels, waardoor opschalen lastiger is.

Over dit artikel

Dit artikel is gebaseerd op onze ervaringen met ons CIC Venture Support Programma in Amsterdam en biedt inzichten en adviezen voor beleidsmakers in steden en regio’s die hun eigen circulaire transities willen versnellen.

We schetsen eerst de cruciale rol die deze jonge ondernemingen spelen in de transitie. Ook identificeren we de huidige circulaire trends en de impact die deze trends hebben op de lokale economie. Vervolgens beschrijven we het spectrum van circulaire bedrijfsmodellen en het type banen dat deze modellen kunnen opleveren; waarna we de gemeenschappelijke uitdagingen verkennen waarmee circulaire startups te maken krijgen. We sluiten af met aanbevelingen voor concrete acties die nodig zijn voor gemeenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden om deze ondernemingen in staat te stellen op te schalen, meer banen te creëren en de overgang naar een circulaire economie te versnellen.