nl
en
Nieuws | Het creëren van een ecologie van sociale innovatie

Het creëren van een ecologie van sociale innovatie

Met welke infrastructuur kunnen we ideeën voor een radicaal betere wereld realiseren?

Werk werkt niet. Zoveel is duidelijk. Freelancers, flexwerkers, nomad professionals en sociale ondernemers kenmerken steeds vaker het landschap van mensen die bijdragen aan sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Nu we een verschuiving zien naar meer flexibele en ondernemende werkpatronen en een verhoogde ambitie om wereldveranderende producten en diensten te creëren, is er vraag naar nieuwe vormen van werkruimte die mensen aantrekken, inspireren en ondersteunen om die ambitie waar te maken.

Welkom bij Impact Hub! Een groeiende constellatie van ruimtes die de thuisbasis zijn van clusters van sociale innovators in wereldsteden, Hubs zijn geworteld in de lokale context en wereldwijd verbonden door een gedeelde infrastructuur van cultuur, creativiteit en samenwerking. Wat is de visie van The Hub? Het is een wereld waar diverse mensen baanbrekende, vindingrijke en ondernemende initiatieven nemen voor een radicaal betere wereld. “Sociale innovatie is van vitaal belang voor het oplossen van systemische uitdagingen, en systemische initiatieven hebben de aandacht nodig van interdisciplinair en wereldwijd talent dat de moed en kritiek van een activist belichaamt, met de vastberadenheid en vindingrijkheid van een ondernemer,” zegt The Hub’s mede-oprichter Jonathan Robinson.

Ontmoet Tamsin

Tamsin Lejeune is een van de oprichters van het Ethical Fashion Forum, een netwerk van ontwerpers, bedrijven en organisaties die sociale en ecologische duurzaamheid in de mode-industrie promoten. Tamsin was op zoek naar een manier om haar vaardigheden in te zetten om economische kansen te creëren op plaatsen waar ze geen echte markttoegang zag. Met haar ervaring van reizen, studeren en werken over de hele wereld, zag Tamsin de potentiële rol van mode in ontwikkeling en begon ze te onderzoeken hoe ze markttoegang kon creëren voor producenten in kleine gemeenschappen. Ze ontdekte dat het belangrijkste ingrediënt voor het activeren van ethische toeleveringsketens de intelligentie is in de manier waarop wereldmarkten aan het einde van de productie functioneren. Door lokale modeproducenten in staat te stellen een slim, rechtvaardig en duurzaam bedrijfsmodel toe te passen - en door de markt aan te moedigen zich aan te passen aan nieuwe waarden en opkomende wereldwijde eisen - heeft Tamsin kleine ideeën zien uitgroeien tot wereldwijde ondernemingen. In slechts vijf jaar is het Ethical Fashion Forum uitgegroeid van een betrokken gesprek tot een platform voor samenwerking in netwerken, bewuste catwalks, projecten waarbij jongeren betrokken zijn en het bouwen van een uitgebreide informatie- en inkoopsite voor elk bedrijf of individu dat op zoek is naar producten die volgens ethische criteria binnen de mode- en textielsector zijn gemaakt of gekocht.

In The Hub vindt de sociale ondernemer een fysieke ruimte, ondersteund door virtuele tools en een netwerk van peers dat de zichtbaarheid van opkomende ideeën maximaliseert, en de toegang tot de juiste mix van talent, kennis en middelen vergemakkelijkt.

De leden van de Hub, die burgerlijke ondernemers, keukentafelpioniers, corporate change agents en voorlopers op het gebied van duurzaamheid huisvesten, beschrijven een cultuur die het nemen van risico’s ondersteunt bij het leren door te doen. Het is de convergentie van aandacht voor het ontwerp van de ruimte en het hosten van die ruimte die mensen in staat stelt elkaar te ontmoeten, te werken en dingen te laten gebeuren. Hub-ruimtes zijn transformatief, en lenen het beste van kantoren, lounges en cafés om een nieuw soort sociale ruimte te creëren waar mensen worden uitgenodigd om open, creatief en gedurfd te zijn, waar serendipiteit een welkom onderdeel is van de reis en het pad van ideeën naar actie.

Hub-hosts ondersteunen sociale ondernemers vanaf de eerste ‘kriebel’ van een idee tot het op schaal brengen van innovatie. Hub-hosts zijn een integraal onderdeel van het ecosysteem binnen een Hub. Hosts fungeren als een ‘light-touch’ interface tussen de ruimte en haar leden. Maria Glauser, co-directeur van Hub Islington in Londen en de katalysator achter The Hub’s unieke benadering van het hosten van ruimte, vindt het belangrijk dat leden het hart van de ervaring vormen: “Naast alles wat The Hub doet en biedt, is het de eigen diversiteit, persoonlijke betekenis en context van de leden die hun ervaring zal bepalen en de sociale impact van The Hub door de ontwikkeling van hun projecten. Leden wordt geboden wat ze nodig hebben om unieke waarde voor zichzelf te genereren en om waarde te co-creëren met anderen in het netwerk.” Een belangrijk principe is gastvrijheid: “Het verwelkomen en neerzetten van een stimulerende cultuur voor mensen om zichzelf te zijn… en een veilige ruimte voor mensen om zichzelf en hun projecten te onthullen, feedback te krijgen, andere perspectieven te overwegen, uitgedaagd te worden en risico’s te nemen.”

Ontmoet Neil

Gedreven door de wens om de CO2-uitstoot van de hele bevolking te verminderen, is Neil Tierney druk bezig geweest met het herontwerpen van de manier waarop mensen energie verbruiken door een massale gedragsverandering teweeg te brengen, om zo aan de vereisten van de duurzaamheidsuitdaging te voldoen. Zijn start-up, Onzo, brengt wereldveranderende producten op de markt. Het demonstreert ook een nieuw praktijkmodel voor ondernemingen, dat erkent dat duurzaamheid niet slechts een add-on is, maar in plaats daarvan de kern moet vormen van bedrijfsmodellen en centraal moet staan in de waardemodellen. Met dit in gedachten heeft Neil het beste van de organisatorische bedrijfspraktijk samengesmolten met het vertrouwen en de innovatie van de sociale ondernemingssector om een van de grootste en meest significante blokkades in de vergroening van het V.K. aan te pakken - energie. De producten die zij maken staan bekend als de "iPods van de cleantech. Ze zijn even slim als mooi en bieden een unieke reeks producten en diensten voor de energiesector die het verbruik verminderen, consumenten voorlichten en bijhouden hoe energie wordt gebruikt, zodat energieleveranciers sneller kunnen reageren en vooruitdenken. Dit is waar de slimme consument en het slimme net elkaar ontmoeten.

Het aanbod van de Hub omvat momenteel Londen Islington, Berlijn, Bristol, Johannesburg, Rotterdam en Sao Paulo met Hubs in aanbouw in Amsterdam, Brussel, Cairo, Halifax, Londen King’s Cross, Madrid, Mumbai en Tel Aviv/Jaffa. Er is ook exponentieel groeiende belangstelling in vele andere steden. De Hubs van de eerste generatie hebben onlangs een wereldwijde sociale onderneming opgericht die de kern vormt van het project en de kernpraktijken en -diensten voor Hubs over de hele wereld vasthoudt en verder ontwikkelt. Het herformuleren van sociale problemen als kansen voor innovatie en het creëren van mogelijkheden voor het gezamenlijk ontwikkelen van lokale en mondiale ondernemingen zijn belangrijke aantrekkingsfactoren voor ondernemend talent. Maar onder dit alles schuilt een cultuur van sterke waarden, gedeelde risico’s en vriendschap die de snelle expansie van de Hub-ambitie ondersteunt door middel van het steeds weer verrassende aantal opkomende initiatieven. De Hub is een ervaring.

In The New Frontier of Experience Innovation wordt ‘de ervaringsruimte’ beschreven als “conceptueel verschillend van die van de productruimte, die de conventionele focus van innovatie is. In de ervaringsruimte staat de individuele consument centraal, en een gebeurtenis brengt een co-creatie-ervaring op gang. De persoonlijke betekenis die uit de co-creatie-ervaring wordt afgeleid, bepaalt de waarde voor het individu.” Hubs zijn niets zonder hun leden, die al voordat er een gebouw is gevonden, betrokken zijn bij het collaboratieve ontwerp van de fysieke en virtuele gemeenschap, en die vervolgens een centrale rol spelen in de productie van de open-source en peer-to-peer programmering van een Hub.

Ontmoet Cyndi

Cyndi Roades richtte Anti-Apathy op om creatieve benaderingen van sociale en milieukwesties te promoten en te ondersteunen. Cyndi begon haar productiecarrière in een opwindende tijd voor de Britse muziek, maar was gefrustreerd dat de bijbehorende levensstijl haar niet echt uitdaagde op een persoonlijk niveau. Ze begon naar lezingen en debatten over politieke en economische kwesties te gaan en sprak met vrienden over wat ze leerde. Cyndi realiseerde zich dat ze allemaal geïnteresseerd waren in opkomende kwesties en vroeg zich af hoe ze de ervaring van lezingen naar een meer inclusieve ruimte kon brengen - een ruimte die een breder publiek aantrok. Anti-Apathie werd geboren door het samenbrengen van een diverse mix van muzikanten, kunstenaars, politici en sociale commentatoren. Het begon als een informele onderneming waar problemen entertainment ontmoetten. Al snel begonnen mensen zich af te vragen wat ze eigenlijk konden doen om hun manier van leven te veranderen, dus lanceerde Anti-Apathy een reeks experimenten op het gebied van sociale verandering, gericht op het opleiden van mensen om de realiteit en de impact te begrijpen van de keuzes die ze elke dag maken.

Deze transformatie naar echte verandering en actie opende een aantal nieuwe mogelijkheden - met als belangrijkste een partnerschap met Galahad Clark die een reeks Clarks schoenen wilde ontwerpen om inkomsten te genereren voor Anti-Apathy. Cyndi bedacht dat als ze het dan toch gingen doen, ze net zo goed ethische materialen konden kopen. En zo werd Worn Again geboren, dat nu een reeks alledaagse producten maakt van materiaal dat anders weggegooid zou worden, zoals gevangenisdekens, autogordels en tenten. Cyndi gelooft dat hergebruik een centraal onderdeel zal zijn van de post-recessie en post-carbon economie en wil de huidige leemte in het aanbod opvullen door een sjabloon te ontwikkelen voor hergebruikketens en een bijbehorend bedrijfsmodel.

Wat is de magie van The Hub?

Op een plek waar door ethos gedreven innovatie wordt gevoed door samenwerking met onwaarschijnlijke bondgenoten, vinden mensen zichzelf elke dag al doend en lerend. Aandacht voor ruimte, relatie en de stilzwijgende voorwaarden die dit voeden, liggen ten grondslag aan de innovatie-ecologie van de Hub.

In haar recent gepubliceerde studie The Powers of Place: An Inquiry Into the Influence of Place, Space and Environment on Collective Transformation (juli 2008), ondervroeg Renee Levi een aantal mensen over hun ervaring van ruimte – van tijdelijke retraites tot meer permanente vestigingen. Ze merkte op dat, “de meeste deelnemers aan dit onderzoek specifieke elementen noemden die ze opmerkten die deel uitmaakten van, en direct van invloed waren op, hun transformerende groepservaring. Deze begonnen te verschijnen als patronen of configuraties van ruimte die de collectieve ervaring beïnvloedden.”

Later in dezelfde studie verwijst Levi naar de wederkerige relaties die men kan hebben met een plaats – het ‘vastgehouden’ worden door een ruimte en “het belang van het gevoel opgenomen, veilig, comfortabel, verzorgd en geborgen te zijn. Sommigen zeiden dat dit gevoel in een omgeving noodzakelijk was voor de risico’s, sprongen of verschuivingen die nodig zijn voor het optreden van echte transformatie.” Dit spreekt zowel over de ervaring van een Hub zelf, maar ook over het opkomende weefsel van innovatie dat zich door de Hubs heen weeft. De transformatieve mogelijkheid van dit netwerk van sociale vernieuwers wordt nu zichtbaar door opkomende initiatieven zoals Hubs in conflictgebieden, leerprogramma’s over de ‘Kunst van het hosten van ruimtes voor sociale innovatie’, een Hub Venture Capital fonds en Hub Labs als innovatieprocessen gericht op complexe vraagstukken. De Hub is de erkende habitat geworden voor bewuste ondernemers, met een systemisch perspectief, die veerkrachtige ondernemingen bouwen als oplossingen voor wereldwijde problemen.

Terwijl het Hub-systeem zichzelf creëert met elke interactie en elk gesprek, co-creëren sociale vernieuwers een ecologie die een vruchtbare bodem vormt voor hun respectievelijke innovaties – of het nu gaat om het herdefiniëren van mode, het veranderen van energiegewoonten of het creëren van samenwerkingsverbanden voor nieuwe producten – en voor hogere niveaus van collaboratieve innovatie. En zo zeggen deze vernieuwers voor een radicaal betere wereld, die minder frictie hebben gevonden tussen wie ze zijn en wat ze doen, keer op keer “bij the Hub voelen we ons thuis.