nl
en
Nieuws | Collaborative Spaces | In proces en praktijk

Collaborative Spaces | In proces en praktijk

"De kans op culturele verandering is groter als je in een ruimte bent die er welwillend tegenover staat."
Impact Hub lid

Wat maakt een ruimte tot een ervaring?

In mijn ervaring als Hubmaker en tijdens het leren met collega’s op vele andere plaatsen in de wereld, heb ik drie niveaus van “architectuur” onderzocht waarvan ik heb ontdekt dat ze de dynamiek, bruikbaarheid en gezondheid van een ruimte beïnvloeden. Ik vond het nuttig om het concept van architectuur uit te pakken, niet als een specifieke discipline op zich, maar als een manier om de invloeden van de sociale en energetische steigers te begrijpen die ontstaan door interactie met, en binnen, een fysieke ruimte. Met dit artikel wil ik inzichten delen met collega-plaatsmakers over hoe je de fysieke, sociale en energetische containers kunt bouwen die samenwerkingsgemeenschappen en het ontstaan van nieuwe ideeën mogelijk maken.

De afgelopen vijf jaar hebben veel mensen gewerkt aan het bouwen van Impact Hubs in steden over de hele wereld als ontmoetingsplaatsen voor multidisciplinaire vernieuwers die zich inzetten voor wereldveranderende initiatieven. Om ze te huisvesten, hebben we vragen gesteld als: Wat is de relatie tussen de fysieke ruimte en sociale interactie? Hoe kunnen gemeenschappen de ruimtes waarin ze leven laten evolueren naarmate ze groeien en zich verdiepen? Wat zijn de elementen die bijdragen aan het gevoel van een plek die “goed voelt”? En hoe kunnen beheerders van samenwerkingsruimten leren aandacht te schenken aan de verschuivende dynamiek en energieën die ontstaan als mensen zich in, uit en door ruimten bewegen?

"Ik ging naar het toilet... de krabbels op de muur vermaken en inspireren me altijd. Deze keer leerde ik over duurzaam verpakken!"
Impact Hub lid

Samenwerkingsplekken door de eeuwen heen

Samenwerkingsplekken komen in de loop der tijden in vele vormen in de samenleving voor: van de handelsknooppunten in havens over de hele wereld in de Gouden Eeuw, tot markten langs landwegen die dorpen met elkaar verbinden, tot de karavaansteden van het oude Turkije die reizigers rust en wederzijds contact bieden, en tot het Forum Romanum als een plaats van debat en filosofische verdieping. Wat we op deze plaatsen gemeen hebben is de relatie tussen zelforganisatie en structuur; er is precies genoeg structuur (soms een fysieke of expliciete structuur, soms een impliciet begrip van hoe samen te zijn) om zelforganisatie met een doel mogelijk te maken. Het doel kan zijn om bloeiende handel te drijven, of om nieuws uit te wisselen of om gemeenschappelijke kwesties te verkennen, of misschien om enkele van de uitdagingen aan te pakken waarmee we vandaag in de samenleving worden geconfronteerd. Impact Hubs zijn hier een hedendaags equivalent van net genoeg structuur om relatie, doorstroming en doelgerichte actie mogelijk te maken. Ik geloof dat dit wordt bereikt door voorwaarden te scheppen die kunnen worden begrepen door een blik te werpen op de fysieke, sociale en energetische dimensies van hoe we een plaats-voor-doel ontwerpen, bouwen, onderhouden en koesteren.

De fysieke architectuur van ruimte

Thiis-Evensen, een Noorse architect, richt zich op de ervaren kwaliteiten van vloer, muur en dak, die volgens hem “de meest fundamentele elementen in de architectuur” zijn. Deze vormen de relatie van een ruimte tussen binnen en buiten, en bieden keuzes over die relatie. Vanuit het perspectief van levende systemen hebben we soms de term ‘doordringbaarheid’ gebruikt om te verwijzen naar het bewust ontwerpen van een Impact Hub die een vloeiende beweging mogelijk maakt in en tussen de subruimtes waaruit hij kan bestaan, en ook hoe hij in en met zijn externe omgeving staat. Dit is waar het perspectief dat wordt geboden door fysieke en sociale architectuur als verweven te zien, ten goede kan komen aan een ruimte en haar gemeenschap. Maar al te vaak zien we dat ruimten worden gebouwd en dat vervolgens van mensen wordt verwacht dat zij zich in die ruimte op een bepaalde manier gedragen. Dit resulteert in individuen die zowel toegeven aan het werken in een ruimte die voor henzelf niet generatief is, als belemmerd worden in het potentieel van de groep/organisatie/afdeling waarin zij zich bevinden om een samenwerkende gemeenschap te worden. Jammer genoeg is dat precies de toestand van veel kantoorruimtes vandaag.

Een deel van het verschil dat wij, als Impact Hubs, hebben ervaren in onze ruimtes is te danken aan het ontwerp- en co-creatieproces van het maken van de ruimte. Bij de start van onze Impact Hub hebben we bewust een proces opgezet waarbij de gebruikers (Impact Hub-leden) werden uitgenodigd om een integraal onderdeel te zijn van het ontwerp en de bouw van de ruimte. Deze uitnodiging om de fysieke ruimte mee te creëren maakte het mogelijk om een peer-to-peer gemeenschap op te bouwen en een sterker gevoel van agency binnen en eigenaarschap van de ruimte te creëren zodra deze was gebouwd. De uitdaging ligt echter in de loop der jaren, wanneer het lidmaatschap verschuift en mensen een ruimte binnenlopen die schijnbaar kant-en-klaar is: Hoe kunnen we de gebruikers blijven uitnodigen om de ruimte die ze bewonen mee vorm te geven?

"Impact Hub is een zichtbare ruimte. Het geeft grote aantallen mensen, meer zichtbaarheid van meer informatie, en als je betere toegang hebt tot betere informatie dat je dan andere dingen wilt doen en andere beslissingen wilt nemen."
Impact Hub lid

Geïnspireerd door het werk van Christopher Alexander en zijn perspectief dat mensen de ruimtes moeten bouwen waarin ze wonen (of dat nu huizen, buurten of steden zijn), pleit ik ervoor om het Impact Hub-ontwerpproces te beginnen in de gemeenschap, in plaats van op de tekentafel. Van het gezamenlijk maken van moodboards, tot het delen van behoeften over de verwachte functionaliteit van de ruimte, tot het expliciet zijn over de waarden die ten grondslag liggen aan het verwachte gedrag in de ruimte, het uitnodigen van (potentiële) Impact Hub-leden in het vroege ontwerp en de uiteindelijke bouw van hun Impact Hub dient zowel innovatie in het proces (d.w.z. het bedenken van ideeën voor nieuwe onderdelen of opstellingen in de ruimte) als betrokkenheid bij een gedeeld gemeenschapsgevoel, waarbij Impact Hub-leden gebruikers en collega’s zijn en niet alleen klanten. Een belangrijk aspect van Alexander’s werk is het bouwen met schoonheid in het achterhoofd; dit komt zowel voort uit de betrokkenheid van de gebruikers zelf als uit de erkenning van de esthetiek van eeuwenoude patronen van mooi design die we vinden op historische plaatsen over de hele wereld en in de natuurlijke omgeving. In ‘The Timeless Way of Building’, beschreef Alexander de perfectie van het gebruik waarnaar gebouwen kunnen streven: “Er is één tijdloze manier van bouwen. Die is duizend jaar oud, en vandaag de dag nog net zoals altijd. De grote traditionele gebouwen uit het verleden, de dorpen en tenten en tempels waarin de mens zich thuis voelt, zijn altijd gemaakt door mensen die heel dicht bij het middelpunt hiervan stonden. Het is niet mogelijk om grote gebouwen te maken, of grote steden, mooie plaatsen, plaatsen waar je jezelf voelt, plaatsen waar je voelt dat je leeft, als je deze weg niet volgt. En, zoals u zult zien, zal deze weg iedereen die ernaar zoekt leiden naar gebouwen die zelf zo oud zijn in hun vorm, als de bomen en de heuvels, en als onze gezichten zijn.”

Over zijn baanbrekende werk A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, dat hij schreef met Sara Ishikawa en Murray Silverstein van het Center for Environmental Structure in Berkeley, Californië, zegt hij: “Het was niet mijn bedoeling een boek over het universum te schrijven… ik wilde alleen de architectuur genezen.” De vierdelige reeks schetst de eigenschappen die volgens Alexander ten grondslag liggen aan schoonheid in kunst, natuur en grote gebouwen. Enkele van Alexander’s stijlelementen waar wij ons in Impact Hub door hebben laten inspireren zijn: schaalniveaus (een scala aan afmetingen), sterke centra en grenzen, positieve ruimte, goede vormen, diepe verwevenheid en ambiguïteit (verbonden elementen die flow en gratie bevorderen), kleurverlopen en spelen met proportionaliteit, ruwheid (waar textuur en imperfecties uniciteit en leven uitstralen), eenvoud. Het werken met leegte, zowel in de zin van het creëren van een ruimtelijk gevoel – een gevoel van open lucht met hoge plafonds en natuurlijk licht- als het zorgen voor fysieke lege ruimte (niet alles vullen, want een lege ruimte laat weer ruimte voor een andere) – hebben bijgedragen aan onze Impact Hub ontwerpoverwegingen en een uitnodiging aan de gebruikers van de ruimte om deel uit te maken van de voortdurende evolutie ervan.

Ook essentieel in het ontwerp en de bouw van onze fysieke ruimtes, is aandacht voor samenhang door esthetiek en duurzaamheid. Een Impact Hub is echt een groen kantoor, hoewel dit vaak niet is wat mensen als eerste begrijpen, omdat het een ethiek in de praktijk is door de integratie van ecologisch verantwoorde en inspirerende keuzes in het ontwerp, zodat elk onderdeel zijn verhaal heeft: “Ik was vroeger een Playstation-console”, “Ik ben gemaakt van afgedankte pallets die buiten werden gevonden”, “Ik ben opnieuw gemixt uit een meubelstuk dat de eerste keer gewoon niet goed werkte”. Het verankeren van duurzaamheid door het gebruik van ruwe en natuurlijke (vaak afval) materialen en het hebben van een overvloed aan planten, draagt bij aan een gevoel van sereniteit en geaardheid, maar nog belangrijker – mensen voelen zich comfortabel en thuis in hun Impact Hub habitat. Een Impact Hub-lid zegt: “De ruimte is echt uitnodigend, je doet wat je nodig hebt…mensen nodigen je uit om jezelf te zijn.”

"Je kunt iemand in een pak zien en naast hem zit iemand die eruitziet alsof hij net wakker is geworden... dat soort gemak kost moeite om in een ruimte te creëren."
Impact Hub lid

DE SOCIALE ARCHITECTUUR VAN RUIMTE

In een recent gesprek met curatoren en gastheren van verschillende innovatieruimtes, deelden we enkele overwegingen over de geheugenvormende kracht van een plek op een volk - via zijn ecologie, zijn historische rol, zijn gebruikslijn en via de vieringen of belangrijke gebeurtenissen die in die ruimte hebben plaatsgevonden. Plekken kunnen een formele en informele sociale betekenis krijgen voor de mensen die er wonen of er passeren, maar wat mij het meest intrigeert is de sociale architectuur van een plek - dat wil zeggen, hoe de ruimte is georganiseerd en hoe deze voortdurend wordt gekoesterd om gezonde interactie en verbinding mogelijk te maken tussen de mensen die de ruimte gebruiken en er doorheen komen. In de context van een Impact Hub is het duidelijk dat de rol van de Impact Hub-host hierbij essentieel is.

Tijdens een vroege bijeenkomst van oprichters van Impact Hub in 2007, genaamd The Art of Hosting Spaces for Social Innovation, werd gesproken over de belangrijke capaciteiten die een Impact Hub hosting team zou moeten hebben bij het hosten van een gemeenschap in een ruimte -en dat werd vastgelegd. Ik deel dit hier en bouw er vervolgens op voort:

 • Spatial awareness - the ability to overview space, taking care of the aesthetics; the skills to create conditions to support self-organisation, while also attending to make a space inspirational and keep it well-maintained
 • Enabling safe space - welcoming and setting of a culture for people to be themselves and express their best (bringing their talents and potential); being able to perceive, pay attention, create and re-create. A safe space is one in which people can expose themselves and their projects in a healthy way, getting feedback in a way that they are still challenged and that invites the gift of diverse perspectives.
 • Ruimtelijk bewustzijn - het vermogen om een ruimte te overzien, met zorg voor de esthetiek; de vaardigheden om voorwaarden te scheppen die zelforganisatie ondersteunen, terwijl er ook op wordt gelet dat een ruimte inspirerend is en goed onderhouden wordt.
 • Een veilige ruimte mogelijk maken - mensen welkom heten en een cultuur creëren waarin zij zichzelf kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen (met hun talenten en potentieel); in staat zijn om waar te nemen, aandacht te schenken, te creëren en opnieuw te creëren. Een veilige ruimte is een ruimte waarin mensen zichzelf en hun projecten op een gezonde manier kunnen blootgeven, feedback krijgen op een manier die hen nog steeds uitdaagt en die uitnodigt tot het geschenk van diverse perspectieven.
 • Gastvrijheid en gezelligheid - een welkome omgeving bieden en mensen de instrumenten aanreiken die ze nodig hebben om in beweging te komen en autonome en creatieve onderlinge relaties te bevorderen, en om hun wereldveranderende initiatieven te bevorderen
 • Continuïteit - het verschaffen van de middelen voor het geheugen door ruimtelijke betrokkenheid bij het delen van kennis en leren. Ruimtes creëren die blijven, maar niet stagneren; een ruimte onafgemaakt laten en de voorwaarden scheppen voor vernieuwing.
 • Bewustzijn van het grote geheel - het vermogen om patronen op te merken: wat borrelt er, wat ontvouwt zich in de gemeenschap. Afstemmen op de sfeer en tijdig reageren op wat nodig is, erkennen dat wat nodig is verschuift met de tijd en met een zich steeds ontwikkelende gemeenschap in een Impact Hub.
 • Verstandig gebruik van interventie en structuur - de capaciteit om af te stemmen op timing; snel en licht handelen op het juiste moment wanneer interventie nodig is. Het bieden van koestering en inspiratie, terwijl ook voorzichtig nieuwe verbindingen worden gekatalyseerd; het bieden van een gevoel van mogelijkheid en vertrouwen.

Ruimte als gastheer - erkennen dat de ruimte zelf mensen herbergt, en een belangrijke rol speelt als sociaal instrument voor menselijke interactie.

"De goede verbindingen die zijn gemaakt, begonnen in de keuken... Ik begon na te denken over de keuken voor de Impact Hub die ik in mijn stad ga beginnen."
Impact Hub lid

David Seamon, een onderzoeker op het gebied van milieu en gedrag en hoogleraar architectuur aan de Kansas State University, is geïnteresseerd in de vraag waarom plaatsen belangrijk zijn voor mensen en hoe architectuur en milieuontwerp een middel kunnen zijn om plaatsen te creëren. In zijn artikel, “A Way of Seeing People and Place: Phenomenology in Environment-Behavior Research” (2000) put hij uit een reeks fenomenologisch onderzoek naar de relatie tussen mens en plaats om voor te stellen dat er een andere manier is om gedrag binnen bebouwde omgevingen te interpreteren: één die kijkt naar betekenisgeving en menselijke expressie.

Als Impact Hub nodigen we mensen uit om de ruimte als hun eigen ruimte te beschouwen, en niet te worden gereduceerd tot slechts een klant ervan, en te erkennen dat ze niet alleen zijn in hun eigen ruimte, maar dat Impact Hub een plek is waar we experimenteren met co-existentie en het vermogen om te leren samen te zijn. Het concept van convivialiteit, een kernwaarde bij Impact Hub Amsterdam, wordt verdiept door Ivan Illich in een boek dat hetzelfde heet, door het concept van convivialiteit niet alleen te onderzoeken als een bewering van “hoe kunnen we samenleven?” maar ook als een proces waarmee we de instrumenten voor convivialiteit creëren en waarmee we ze toepassen en in praktijk brengen. Zo wordt het verblijf in een ruimte en de ontwikkeling van onze relatie in die ruimte een sociale praktijk. In een Impact Hub heeft dat het potentieel om voortdurend te evolueren als we elke nieuwe deelnemer beschouwen als een nieuwe dynamiek in een conviviale ruimte. Hoe we hen ontvangen – en hen uitnodigen zichzelf te ontvangen – wordt een sleutelpraktijk.

Maria Glauser, die de praktijk voor het eerst benoemde en een belangrijke curator is geweest van de hosting praktijk binnen de Impact Hub gedurende de evolutie ervan, gelooft dat de Impact Hub een oude praktijk van gastvrijheid terugvordert in het creëren van ervaringen van onze fysieke en sociale plaatsen waar mensen een verschil ervaren met andere ruimtes en “geraakt worden als het met authenticiteit wordt gedaan”. Verschillende Impact Hubs hebben gebruik gemaakt van tools en praktijken uit de Art of Hosting gemeenschap om capaciteit op te bouwen bij het team en de leden om te werken met opkomst, om te leren reageren op groepsbehoeften met een breed scala aan proces tools en sociale technologieën, om zich bewust te worden van hoe collectieve intelligentie kan worden ingeschakeld, en om de diepere patronen te begrijpen van hoe uiteenlopende mensen daadwerkelijk goed kunnen samenwerken.

Als we habitats creëren voor sociale vernieuwers, kunnen we ons afvragen: wat helpt hen te gedijen? Als we van het ontwerpen van werkruimten overgaan van traditionele organisatorische hiërarchieën naar het ontwerpen voor sociale netwerken, moeten we begrijpen hoe de ruimten in de loop van de tijd kunnen veranderen. Daarom wordt het ontwerpen voor modulariteit en beweging een essentieel onderdeel van de koppeling tussen de fysieke en sociale architectuur. In het vroege stadium van het ontwerp kunnen we ons laten helpen door deze vragen van Studio TILT, die een rol heeft gespeeld in het ondersteunen van het ontwerp van Impact Hubs op een collaboratieve manier:

 1. Hoe kan het ontwerp van een ruimte samenwerking en innovatie aanmoedigen?
 2. Hoe moeten de gemeenschap en haar werk in kaart worden gebracht en visueel worden voorgesteld in de ruimte?
 3. Hoe kan het ontwerp van de ruimte autonoom gedrag van de leden en zelforganisatie van de gemeenschap bevorderen?

Een thuisgevoel en erbij horen zijn kenmerkend voor de ervaring van Impact Hub-leden – met name voor leden die meer tijd doorbrengen in de ruimte en op hun beurt bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen in de ruimte en onder de leden, waardoor de cirkel van een groter gevoel van thuis- en erbij-horen wordt gevoed. De sociale dynamiek creëert een soort sociale architectuur die op een bepaald moment de ervaring van een lid doet verschuiven van het zijn in een ruimte naar het zijn in een gemeenschap. Andrea Paoletti, een nieuwsgierige observator, netwerker, architect, Impact Hub ontwerper en co-host van onze Collaborative Space-making Community of Practice, schrijft in zijn artikel over “Designing Workspaces for Collaboration” dat “ruimte een hulpmiddel kan zijn om het creatieve proces te voeden door specifiek gedrag/acties aan te moedigen en te ontmoedigen en door ontmoetingsplaatsen te creëren voor emotionele expressie en fysieke onderhandeling.” In zijn artikel gaat hij verder met het delen van specifieke ontwerpoverwegingen en hoe deze het gedrag in een ruimte beïnvloeden.

Hoewel Impact Hub de wens heeft om meer duurzame initiatieven op te zetten en in de wereld te zetten, is groen ontwerp een gegeven. Niet alleen om coherent te zijn met de waarden van Impact Hub, maar ook om het voor de leden makkelijker te maken duurzaamheid dagelijks in de praktijk te brengen en dit in hun eigen werk en leven te weerspiegelen. Architect, stedenbouwkundige en pedagoog Dhiru Thadani zei: “Duurzaamheid is geen esthetisch maar een ethisch ontwerp”. Als nieuwe praktijken worden geïntroduceerd, wekken ze nieuwsgierigheid op en plotseling worden composteren, een deel van je eigen voedsel verbouwen, van het net af gaan, repareren in plaats van weggooien, het ruilen van spullen die je nodig hebt en aandacht voor je gezondheid in je werk de norm. Dit observerend zie ik meer potentieel voor de Impact Hub op verschillende gebieden om de fysieke en sociale ruimte te overbruggen, zoals het in-designen van afval management systemen, het integreren van gezonde voeding en fitness opties voor drukke changemakers, en het meer zichtbaar maken van Impact Hub lidbedrijven in deze sector in de ruimte.

Volgens Gunter Pauli in The Blue Economy, “zijn er zeven belangrijke stromen die in het ontwerpconcept moeten worden meegenomen: lucht, licht, water, energie, geluid, materie en bewoners. Elk van deze stromen beïnvloedt het dynamische evenwicht dat de levensbevorderende omstandigheden bevordert die ons in staat stellen te overleven en te gedijen.” Het is belangrijk om aandacht te besteden aan deze stromen en hun invloed op het leven in het gebouw, maar ook aan de stromen in en uit het gebouw in relatie tot zijn grotere omgeving.

"Als je ontspant, kun je je intuïtie beter horen... dat is wat de Impact Hub mogelijk maakt."
Impact Hub lid

De energetische architectuur van ruimte

Terwijl metingen van verbindingen en verhalen over samenwerking de sociale gezondheid in een ruimte weerspiegelen en maatregelen van luchtkwaliteit en geluidsniveaus de fysieke aard weerspiegelen, hoe is het dat we de energetica van een ruimte begrijpen? Wanneer nieuwe mensen een Impact Hub binnenwandelen, zeggen de meesten “het voelt speciaal”. Maar wat betekent dat? Wat is het dat dat gevoel mogelijk maakt? En waarom resoneert het bij sommige mensen wel en bij anderen niet?

In het artikel “The Powers of Place: An Inquiry Into the Influence of Place, Space and Environment on Collective Transformation” (2008), deelt Renee Levi haar bevindingen van het interviewen van een breed scala aan mensen over hun ervaringen met plaatsen die zij krachtig vinden. Zij ontdekte dat velen spraken over een “gevoeld gevoel” van een “energetisch veld” en soms naar plaatsen verwezen die het gevoel gaven van een “collectieve energie” van de groep die daar samenkomt. Zij zegt: “De verschuiving in perspectief van het creëren en ontwerpen van omgevingen naar het vragen aan een plaats en omgeving om met ons samen te werken om transformatie te ondersteunen (en dan te luisteren naar wat wordt aangeboden) is een fundamentele en provocerende hoofdbevinding van dit onderzoek. Een van de geïnterviewden benadrukte dat wanneer mensen authentiek zijn op een plek, “transformatie kan plaatsvinden”.

Volgens professor Ikujiro Nonaka is kenniscreatie een spiraalsgewijs proces van interacties tussen expliciete en stilzwijgende kennis. De interacties tussen de expliciete en stilzwijgende kennis leiden tot de creatie van nieuwe kennis. Volgens Nonaka, kan “Ba” (wat ruwweg vertaalt in “plaats” vanuit het Japans) worden gedacht als een gedeelde ruimte voor het ontstaan van relaties. Deze ruimte kan fysiek zijn (b.v. kantoor, verspreide bedrijfsruimte), virtueel (b.v. e-mail, teleconferentie), mentaal (b.v. gedeelde ervaringen, ideeën, idealen) of om het even welke combinatie ervan. Maar het erkennen van en aandacht besteden aan de subtielere energie die in en tussen deze ruimten stroomt – de Ba – biedt een basis voor het bevorderen van individuele en/of collectieve kennis. Nonaka en zijn collega Konno gaan meer in detail in hun artikel “The Concept of “Ba”: Building a Foundation for Knowledge Creation”.

Praktijken die wij hebben gebruikt om gezonde energetica in onze ruimte te ondersteunen zijn onder andere:

 • het verzorgen van planten die giftige stoffen uit de omgeving absorberen en zuurstof leveren
 • regelmatig opruimen van rommel om het gevoel van stagnerende of benauwde ruimtes te verminderen (zichtbaar en onzichtbaar voor het lid)
 • opmerken hoe het verschuiven van de plaatsing van meubels de gemeenschap beïnvloedt
 • leren van oosterse praktijken over hoe de stroom (Ba) door een ruimte gaat
 • feedback verwelkomen van leden met energetische heling/balanceringspraktijken (zoals Chi Kung) als zij aanvoelen wat de ruimte nodig heeft – soms gewoon wat frisse lucht of een beetje aandacht van het team!
 • bewust zijn van het metaniveau van de ruimte en de gemeenschap (de fysieke en sociale architectuur) als een team

Een ander aspect van het energetisch hosten van een ruimte is aandacht hebben voor de emotionele ruimte die wordt gecreëerd. Is er veel stress? Is er vreugde? Is er ruimte voor het spectrum van emoties dat onvermijdelijk aanwezig is in elke gemeenschap? Worden mensen uitgenodigd om authentiek te zijn op de plek die zij ook hun plek noemen, en uitgenodigd om zich bewust te zijn van de impact die dat heeft op anderen?

Tot slot

Zouden we meer aandacht kunnen besteden aan de ruimtes die we creëren en hoe ze de sociale en emotionele behoeften dienen van de mensen voor wie ze zijn? Durven we schoonheid uit te nodigen in onze gebouwde omgeving? 

Bij het bouwen van onze Impact Hubs hebben we geleerd dat menselijke creativiteit een rommelig proces is, en dat het niet gemakkelijk is om een ruimte te bouwen die iedereen bevalt. Maar misschien is het juist door mensen te betrekken bij het bouwen van hun eigen ruimte dat we ruimtes creëren die voortdurende samenwerking mogelijk maken en die zich openstellen voor de wereld en ons allemaal uitnodigen om meer levensbevestigende manieren voorwaarts te creëren.

“Ruimtes zijn niet per definitie gelukkig en creatief, ze worden gecreëerd door bewoners."
Impact Hub lid