nl
en
News | Nieuwe directie, bekende gezichten

Nieuwe directie, bekende gezichten

Impactondernemen heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in Nederland. Niet alleen bij ondernemers, maar ook bij financiers en overheden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Aan het woord zijn Ilse Kwaaitaal en Manon Klein, die sinds januari actief zijn als directie bij Impact Hub Nederland.

Welke ervaring nemen jullie mee naar je nieuwe rol als directeur?

Manon: Ik werk nu vijf jaar bij IHA en leid de ontwikkelprogramma’s voor startende en groeiende ondernemers, met een specifieke focus op een circulaire economie, duurzame voedsel- en modeketens en een inclusieve samenleving. Als directeur blijf ik nauw betrokken bij deze programma’s en breid ik de partnerschappen eromheen verder uit. Ook houd ik contact met oud-deelnemers en blijf zo op de hoogte van hun ontwikkeling, verhalen en nieuwe stappen of vraagstukken.

Ilse: Ik werk nu een jaar of 7 bij IHA. Ik begon als scout en heb daarna de Source & Match-afdeling opgezet. Een afdeling die bruggen bouwt tussen de nieuwe en oude economie door duurzame innovaties te matchen aan het bedrijfsleven. Ook in mijn nieuwe rol blijf ik daarbij betrokken.

 

Waarom werken jullie in de impactsector?

Manon: Impactondernemen is een actieve, concrete en positieve manier om te werken aan de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. Impactondernemers zijn de vernieuwers die zich daar met hart en ziel voor inzetten. Door mijn werk bij Impact Hub kan ik deze ondernemers helpen versterken en verbinden, waardoor de nieuwe economie dichterbij komt.

Ilse: Je werkende leven bestaat uit 80.000 uur. Er is niets mooier dan die in te zetten voor een duurzamere en betere economie. Ik wist van jongs af aan dat ik iets wilde doen om onder meer klimaatverandering tegen te gaan. Omdat ik oplossingsgericht ben en graag laat zien wat er wél kan past impactondernemen perfect bij mij.

 

Hoe vullen jullie elkaar aan in de dubbelfunctie?

Manon: Ilse en ik kennen elkaar en het team al goed. We werkten altijd al nauw samen en het voelt als een natuurlijke stap om nu met elkaar het bedrijf te leiden. Samen verenigen we de capaciteiten en het netwerk die nodig zijn om onze doelen te realiseren. Ilse is een ondernemende, innovatieve leider die snel nieuwe kansen ziet en alle partijen enthousiast weet te maken om de stap richting duurzaamheid te zetten.

Ilse: Een nieuwe economie creëren we alleen door samenwerking. Met onze dubbelfunctie willen we alvast laten zien dat 1+1 3 is. Manon is actiegericht, maar ook pragmatisch, ze loopt voorop in systeemverandering naar een nieuwe economie. We hebben de afgelopen jaren samen met het team hard gewerkt aan waar Impact Hub nu staat. Als directeuren kunnen we dit pad verder uitwerken.

 

Wat willen jullie graag bereiken als Impact Hub in Nederland?

Manon en Ilse: We zetten impactondernemen al sinds 2008 op de kaart in Nederland, door ondernemers te helpen oplossingen in de praktijk te brengen. Daardoor zijn er nu in alle sectoren goede voorbeelden voorhanden. In de toekomst willen we nog meer duurzame bedrijven helpen om impact te maken in hun sector. En aan het bedrijfsleven tonen dat duurzaam ondernemen de norm is, ook omdat het financieel gunstig is en op lange termijn is vol te houden.

 

Wat is jullie visie op het impactveld?

Manon: Impactondernemen heeft de laatste jaren gelukkig veel aandacht gekregen in Nederland. Niet alleen bij ondernemers, maar ook bij financiers en overheden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Als bedrijven iets duurzamer gaan werken zijn de grote uitdagingen van deze tijd nog niet opgelost. Daarom moeten we nu in gesprek over de volgende stap in de ontwikkeling van het impactondernemen, om echt door te zetten naar de nieuwe economie. Wat is echt duurzaam? Kunnen alle sectoren blijven groeien? Het antwoord is nee. Hoe gaan we om met ‘sufficiency’ of ‘degrowth’? Dat zijn geen vragen voor individuele ondernemers, maar de impact-sector kan wel een belangrijke stem hebben in dat gesprek.

We zetten impactondernemen al sinds 2008 op de kaart in Nederland, door ondernemers te helpen oplossingen in de praktijk te brengen

Hoe staan we er nu voor?

Manon: Wetenschappers geven aan dat we tot 2030 hebben om de ergste vorm van klimaatontwrichting tegen te gaan, en het is al 2022. Dit gaat niet alleen over CO2, maar ook over hoe we omgaan met grondstoffen en social justice, in de vorm van arbeidsomstandigheden en verdelingsvraagstukken. Geen makkelijke thema’s, maar wel thema’s waarover we het gesprek willen voeren.

Ilse: Het is goed om te zien dat de aandacht voor deze onderwerpen flink is toegenomen. Ook wordt de discussie hierover in de samenleving steeds scherper gevoerd, wat heftig is maar ook een belangrijke fase in transities.

 

Wat kan nog beter?

Manon en Ilse: Nederland moet stappen zetten in hoe bepaalde incentives nu zijn georganiseerd, die niet bijdragen aan het maken van duurzame keuzes (kortetermijnwinst, belastingen, eigendom). Als Impact Hub kunnen we nog beter de voorbeelden delen van bedrijven die een ‘innovatieve mindset’ aanleren en inzetten om duurzaam te ondernemen. Zo kunnen we een nog groter sneeuwbaleffect creëren.

Welke projecten kunnen we verwachten in 2022?


Manon & Ilse: In ons Food Ecosysteem werken we aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. In 2022 vind je hier het programma The Village Food Pioneers, the Impact The Food Chain Accelerator en verschillende food events. Ook publiceren we onderzoeken, zoals het trendrapport Alternatieve eiwitten: het nieuwe plan A.

Op het gebied van circulaire economie werken we de komende 3 jaar als CIRCO Hub Noord-Holland met 150 MKB’s aan hun transitie naar een circulair businessmodel. Daarnaast hosten we tijdens de week van de Circulaire Economie weer verschillende events voor MKB’s en startups en grotere organisaties, samen met onze partner Provincie Noord-Holland.

Op het onderwerp inclusie doen we Europees onderzoek naar het versterken van ondernemerschap onder nieuwkomers, o.a. door het project MIG.EN.CUBE. En we stimuleren vrouwelijk ondernemerschap in het project WeRIn. Ten slotte koppelen we en implementeren we dit jaar 70 duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Via onze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van al onze projecten.