nl
en
News | Bouwen aan een Circulaire Modeketen

Bouwen aan een Circulaire Modeketen

De mode-industrie is de op één na grootste vervuiler ter wereld. De kledingproductie is sinds 2000 bijna verdubbeld en mensen houden hun kleding gemiddeld maar half zo lang. Met ernstige vervuiling van water, bodem en lucht tot gevolg. Maar er zijn oplossingen. Eén daarvan is het toepassen van het circulaire model om de textielketen te sluiten.  

De serie Bouwen aan een Circulaire Modeketen is ontwikkeld in samenwerking tussen Provincie Noord-Holland en Impact Hub Nederland. We interviewden drie belangrijke spelers binnen de textielsector die hebben bijgedragen aan een circulaire modeketen en bespraken wat er nodig is om het circulaire ecosysteem van de provincie te versterken.

Hendrik van de Vijver

De eerste host van deze videoserie is Hendrik van de Vijver, Business Recycling Manager bij HVC en Managing Director bij Kunststoffen Sorteer Installatie (KSI). De kerntaak van HVC is om afvalbeheer duurzamer en circulairder te maken. Als Head of Recycling is hij verantwoordelijk voor de recyclingactiviteiten binnen het HVC-bedrijf en haar dochterondernemingen.

'Betere inzameling van minder vervuilde kleding zorgt ervoor dat we ook tegen een betere prijs kunnen recyclen, en het dus winstgevender wordt voor partijen lager in de keten om stappen te blijven zetten.'
Hendrik van de Vijver

Een beter morgen 

Volgens Hendrik is er een positieve verschuiving in recycling gaande. De nadruk ligt op wat en hoe we recyclen om meer waarde uit het restproduct te halen. Gelukkig beweegt de textielindustrie het meest richting circulariteit, met zo’n 20-30%, zegt Hendrik. Als onderdeel van HVC voelt hij zich verantwoordelijk voor de communicatie over het recyclingproces richting consumenten: wat kan worden gerecycled en waar dat kan. Bekijk hier wat Hendrik van de Vijver te zeggen heeft over afvalbeheer.

Hans Bos

Onze tweede gast is Hans Bos, directeur van Wieland Textiles – al 30 jaar een van de grootste textielsorteerbedrijven van Nederland. Ongeveer 10 jaar geleden realiseerde hij zich dat West-Europese mensen de neiging hebben hun kleren te snel weg te gooien, maar dat deze kledingstukken tegelijkertijd vaak niet meer opnieuw te dragen waren. Hij was op zoek naar een oplossing, en na 10 jaar zoeken vond hij die: de Fibersort. Een machine die materiaal kan herkennen aan de grondstof en kleur, zodat ook textiel die niet meer draagbaar is een tweede leven kan krijgen. Voor Wieland zijn concurrerende prijzen, eerlijke handel, gecertificeerd kwaliteitsmanagement, ketentransparantie, passende arbeidsomstandigheden en continu investeren in duurzame innovaties business as usual.

'De focus is verschoven naar niet-opnieuw-draagbare kleding, en dan kom je op circulariteit.'
Hans Bos

Samenwerken

Hans dacht na over de samenwerking tussen Wieland en HVC. Bedrijven moeten bij elkaar gaan zitten en zichzelf kritische vragen stellen over het aanpakken van specifieke problemen. Uit dergelijke gesprekken ontstaan vaak nieuwe kansen. Bekijk hier het interview met Hans, leer meer over de toekomstperspectieven van de textielindustrie en wat Hans snelle modebedrijven vraagt om te veranderen.

Ellen Mensink

Als derde interviewden we Ellen Mensink. Haar belangrijkste inspiratiebron – de natuur – motiveerde haar om een circulair textielbedrijf op te richten. Wat in de natuur niet bestaat is afval, en Ellen wilde dat zo houden. Ze startte Brightloops, een start-up die garens maakt van textielafval en er nieuwe mode- & interieurartikelen van maakt. Brightloops helpt ook andere mode- en interieurmerken om aan de slag te gaan met hun eigen afvalstroom. Om de markt te laten zien wat er mogelijk is, heeft Bright loops ook een eigen lifestyle-merk gelanceerd: Loop.alife.

'We zitten nog steeds vast in de overtuiging dat wat gerecycled of oud is minder waarde heeft.'
Ellen Mensink

Circulariteit & de textielindustrie

Circulair textiel is een ingewikkeld en complex onderwerp; daarom wil niet iedereen er iets aan doen, zegt Ellen. “Circulair” zijn gaat niet alleen over het materiaal, maar over de hele keten: van hoogwaardige vezels, sorteren, schoonmaken en pure kleuren tot de breiers die de vraag begrijpen. Hoe Loop.alife aan de kant kan blijven van 100% gerecyclede textielmerken en hoe Ellen de textielketen over 10 jaar voor zich ziet, zie je in de video hieronder!